Zajęcia wspierające

Dla dzieci

Ze specyficznymi trudnościami w nauce (szczególnie matematyka),
z trudnościami w komunikacji interpersonalnej, trening radzenia sobie ze stresem, agresją, język angielski dla najmłodszych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, trening rozwijania własnej osobowości i uzdolnień
doradca zawodowy

 
 

Dla rodziców

Grupy wsparcia i konsultacje dla rodziców dzieci autystycznych, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, dysfunkcyjnych,
jak porozumieć się z własnym dzieckiem?
trening radzenia sobie z agresją,
doradztwo psychologa, pedagoga, wychowawcy,
doradztwo logopedyczne