Wspieranie rozwoju i uzdolnień

Lp.

Rodzaj usługi

Cena indywidualnej terapii

Cena grupowej terapii

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

1. Rytmika

15 PLN

110 PLN

2. Język angielski dla najmłodszych

15 PLN

110 PLN

3. Pracownia żywego słowa (wspieranie poziomu sprawności językowej i kultury wypowiadania się)

15 PLN

110 PLN

4. Warsztaty plastyczne

20 PLN

150 PLN