Terapie

Lp.

Rodzaj usługi

Cena indywidualnej terapii

Cena grupowej terapii

I spotkanie

(ok. 30-40 min)

Cykl

(8 spotkań)

I spotkanie

(ok. 30-40 min)

Cykl

(8 spotkań)

1. Logopedyczna

28 PLN

200 PLN

2. Pedagog

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN

3. Dla dyslektyków

28 PLN

200 PLN

20 PLN

150 PLN

4. Dzieci z zaburzeniami zachowania

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN

5. Wsparcie dziecka autystycznego

28 PLN

200 PLN

25 zł

(grupa 2-3 osoby)

190 zł

(grupa 2-3 osoby)

6. Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD)

28 PLN

200 PLN

25 zł

(grupa 2-3 osoby)

190 zł

(grupa 2-3 osoby)

7. Muzykoterapia

20 PLN

150 PLN

15 PLN

110 PLN

8. Arteterapia

25 PLN

180 PLN

20 PLN

150 PLN

9. Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

28 PLN

200 PLN

20 PLN

150 PLN

10. Terapia niepowodzeń szkolnych

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN

11. Trening kompetencji społecznych

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN

12. Trening komunikacji interpersonalnej

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN

13. Trening radzenia sobie z agresją

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN

14. Trening rozwoju osobowości

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN

15. Socjoterapia

35 PLN

260 PLN

25 PLN

190 PLN

16. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, pomagające w likwidacji deficytów edukacyjnych

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN

17. Pracownia terapii zajęciowej

18 PLN

130 PLN

18. Masaż leczniczo – korekcyjny

18 zł

za zabieg

135 PLN

19. Trening asertywności dla dzieci i młodzieży szkolnej

25 PLN

180 PLN

15 PLN

110 PLN