Technik masazysta

Technik masażysta wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne – stosuje różnorodne metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych. Realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mających różne problemy zdrowotne.

Technik masażysta jest członkiem zespołów rehabilitacyjnych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu kompleksowej rehabilitacji usprawniającej pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem masażu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta będzie przygotowany do wykonywania szerokiej gamy masaży począwszy od masażu klasycznego po masaż kosmetyczny oraz do stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych.
Może podjąć pracę w szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, hotelach i gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, prywatnych gabinetach masażu czy jako masażysta drużyny sportowej.

Przedmioty:
teoretyczne:
organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
język obcy w ochronie zdrowia,
podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia,
pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,
język migowy,
komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
teoretyczne podstawy masażu,
anatomia z fizjologią,
zarys fizjoterapii,
zagadnienia kliniczne w masażu,
praktyczne:
masaż
fizjoterapia
anatomia topograficzna

 W ofercie oprócz zajęć ujętych w podstawie programowej oferujemy dodatkowo :
-naukę masażu bańka chińska
-kamieniami
-czekolada
-bambusem
-algami
-błotem
-miodem

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w II sem. + 2 tygodnie w IV sem. (160 godzin)
Czas trwania: nauka trwa 2 lata

Na koniec: nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym
Kwalifikacje: Świadczenie usług w zakresie masażu.
Absolwent otrzymuje: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo kwalifikacji, dyplom zawodowy
technik masazysta

Zajęcia prowadzimy przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu miedzy innymi przy użyciu kapsuł kosmetycznych NeoQi Pacyfic.