Medicus

Nasza Szkoła Policealna to bogaty wybór ciekawych kierunków, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Wysoki poziom kształcenia, doskonale przygotowana kadra nauczycielska. Zapraszamy!

Warunki rekrutacji

– Naukę w naszych szkołach może rozpocząć każda osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej.
– Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.
– Sam możesz zdecydować kiedy rozpoczniesz naukę:  od semestru letniego (wrzesień) czy od semestru zimowego (luty). Nabór prowadzimy 2x w roku: czerwiec-sierpień oraz styczeń-luty.
– W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na kolejne semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks z poprzedniej szkoły.
– Po zakończeniu rekrutacji podpisujesz z nami umowę o przeprowadzenie kształcenia.

Wymagane dokumenty
– świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub poświadczone notarialnie
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
– podanie o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy
– 4 zdjęcia

Nasi słuchacze nie ponoszą dodatkowych opłat za:
– wpisowe
– wydanie dokumentów m.in. świadectwa, zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, dyplomu ukończenia szkoły
– egzaminy: semestralne oraz zewnętrzny egzamin zawodowy
– kosmetyki do realizacji zajęć na kierunkach z uprawnieniami