Kadra

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Dodatkowe informacje
1 mgr Natalia Szatko Logopeda
2 mgr Barbara Biel Terapeuta Oligofrenopedagog
3 mgr Lidia Maj-Stepek Logopeda Oligofrenopedagog, logopeda
4 Agnieszka Fizjoterapeuta, masażysta
5 mgr Tomasz Obrzud Psycholog kliniczny/koordynator Psycholog dziecięcy
6 mgr Jolanta Grzegorzak Logopeda/w-ce dyrektor Neorologopeda