Dla rodziców

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena

indywidualnej terapii

Cena grupowej terapii

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

I spotkanie

(ok. 45 min)

Cykl

(8 spotkań)

1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

2. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD)

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa)

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

5. Warsztaty komunikacji interpersonalnej: “Jak skutecznie porozumieć się z własnym dzieckiem”

40 PLN

300 PLN

30 PLN

220 PLN

6. Trening radzenia sobie z agresją własną i dziecka

50 PLN

380 PLN

35 PLN

260 PLN

7. Trening asertywności

40 PLN

300 PLN

30 PLN

220 PLN