Co robimy

Fundacja Prowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tuchowie i Szkołę Policealną w Tarnowie. NPPP prowadzi diagnostykę,
zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz udziela psychologicznego wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom. W lipcu i
sierpniu 2019 Poradnia organizuje akcję dla dzieci ZUZANKOWO.

Zainicjowaliśmy pierwsze kroki w utworzeniu Centrum Integracji Międzypokoleniowej.